Polisforskning.se 

Publikationer

2024

Holgersson, S. (2024). Vänskapskorruption och oegentligheter inom Polismyndigheten - hur personliga relationer och repressaliekultur påverkar tjänstetillsättningar och karriärvägar. Rapport till Polismyndighetens visselblåsarfunktion angående vissa missförhållanden. A199.867/2024. Tillhörande bilagor: bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3, bilaga 4, bilaga 5, bilaga 6, bilaga 7, bilaga 8, bilaga 9, bilaga 10

2023

Holgersson, S. (2023). Polismyndighetens förhållningssätt och arbete mot gängkriminaliteten. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2023). Rikspolischefens sätt att svara på frågor – en fallstudie. Linköping: Linköpings universitet.

Knutsson, J. & Holgersson, S. (2023). Polisens långa svarstider - en organisatorisk kollaps. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2023). Polismyndigheten offer för sina egna beslut - summering utmaningar och möjligheter, mars 2023. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S., Bünzli, L. & Shamhi, H. (2023). En EXTERN utvärdering av påskupploppen 2022 och dess efterspel. Norrköping: Institutet för polisforskning.

Knutsson, S. & Holgersson, S (2023). PM om Polismyndighetens utvärdering av påskupploppen. Promemoria.Norrköping: Institutet för polisforskning.

2022

Holgersson, S. (2022). Tunna blå linjen - fiktionen och polisers verklighet. Norrköping: Institutet för polisforskning.

Holgersson, S. (2022) Crime Reporting in Sweden. i Eterno, J., Verma, A. & Silverman, E. (red.) How Countries Count Crime. An Exercise in Police Descertion. New York: Routledge.

Holgersson, S., Bünzli, L. & Shamhi, H. (2022). Är vattenkanoner lösningen? Påskupploppen 2022 och dess efterspel. Working paper. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2022). Bilden av polisen i media i (red.) Granér, R. & Wieslander, M. Etiska perspektiv på polisarbete Lund: Studentlitteratur AB, 2022, Vol. Sidorna 217-231, s. 217-231

Holgersson, S., Grahn, O & Granér, R. (2022). En fallstudie av Polismyndighetens mediala kommunikation efter ett granskande reportage i juni 2022. Linköping: Linköpings universitet

Holgersson, S., Grahn, O & Granér, R. (2022). En handbok om att bevaka polisen. Linköping: Linköpings universitet

Holgersson, S. (2022). Polisens sätt att hantera passansökningar. - Ännu ett exempel på konsekvenser av polisens strukturella problem. Linköping: Linköpings universitet

Holgersson, S. (2022). Vi behöver mer resurser! - En problematisering av Polismyndighetens mantra. Kriminalteknikerverksamheten, Region Syd. Linköping: Linköpings universitet.

2021

Holgersson, S. & Westman, J. (2021). Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin effektivitet? – exempel från olika verksamhetsområden. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2021). Hur efterlever polisen offentlighetsprincipen? En studie av Polismyndighetens sätt att hantera begäran av allmän handlingar. Norrköping: Institutet för polisforskning.

Holgersson, S. (2021). Yta och innehåll i Polisens informationskampanjer. HumaNetten, (46), 7-31.

Holgersson, S. & Grahn, O. (2021). Hur hanterar polisen journalister? - Om transparens makt och slutenhet. Norrköping: Institutet för polisforskning + (BILAGEDEL till rapporten finns om du klickar här)

2020

Holgersson, S. & Grahn, O. (2020). Blåklockor i Värmland - En beskrivning av forskares utsatta position. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2020). Behovet av att diskutera Brå. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (red.). Hur kan polisen tackla gängskjutningarna? Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. Grahn, O. & Wictorsson, S. (2020) Att minska antal dödade och skadade i trafiken: med fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete. Linköping: Linköpings universitet.

2019

Holgersson, S, & Grahn, O. & Wieslander, M. (2019). Går det att lita på BRÅ? - En studie om bias vid myndighetsforskning. Ver 2.0. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. & Wieslander, M. (2019). Conduction critical research on powerful organisations. Nordic Journal of Studies in Polcing, 6:5.

Holgersson, S. (2019). I demokratins yttersta gränsland - om behovet av dialog och dialogpoliskonceptet. CARER. Rapport 28:2019. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2019). Whistleblowing within the Swedish Police. Nordic Journal of Studies in Policing, 6:4.

2018

Holgersson, S. (2018). Justitieministern: “Sätta hårt mot hårt” - En studie av polisens användning av våld och förmåga att hantera konflikter. CARER. Rapport. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2018). Ursäkta, men vi är faktiskt POLISEN och vi står över lagen! CARER. Rapport. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2018). Polisen utredningsverksamhet - En studie av polisens arbete med demokrati- och hatbrott på nätet. CARER. Rapport 24:2018. Linköping: Linköpings universitet.

2017

Holgersson, S., & Wieslander, M. (2017). How aims of looking good may limit the possibilities of being good: The case of the Swedish Police. Presented at The 33rd EGOS Colloquim "The Good Organization", 6-8 July 2017, Copenhagen.

Holgersson, S. (2017). Polisens ledningscentraler. CARER. Rapport 20:2017. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2017). The reorganisation of the Swedish Police with a focus on the police command centres. The Stockholm Criminology Symposium, 2017.

2015

Holgersson, S. (2015). How the use of ICT can contribute to a misleading picture of conditions – A five-step process. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 10, 193-215

Holgersson, S. (2015). How the use of ICT can contribute to the use of impression-management strategies in a public organisation. Twenty-first Americas Conference on Information Systems, Puerto Rico, 2015

Holgersson, S. (2015). An inside job: Managing missmatched expectaitions and unwanted findings when conduction police research as a police officer i Cockbain E. & Knutsson, J. (red.) Applied Police Research Challange and opportunities. Oxon: Rutledge.

Holgersson, S. (2015). Polisens fortsatta trafiksäkerhetsarbete. Linköping: Linköpings universitet.

2014

Holgersson, S. (2014). Polisen bakom kulisserna. Linköping: PC-System.

Rostami, A., Melde, C. & Holgersson, S. (2014). The myth of sucess: the emergence and maintance of a special gang unit in Stockholm Sweden, International Journal of Comperative and Applied Criminal Justice, Oct 2014

Holgersson, S. & Melin, U. (2014) Pragmatic dilemmas in Action Research Doing Action Research with or without the approval of top management? Systematic Practice and Action Research, 28:1, 1-17.

Holgersson, S. (2014). Beslutsunderlag PUST/Siebel. Verksledningskansliet. Stockholm: Rikspolisstyrelsen.

Holgersson, S. (2014). Polisens trafiksäkerhetsarbete. Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2014:1. Stockholm: Rikspolisstyrelsen + BILAGOR

2013

Holgersson, S. & Granér, R. (2013). Att bekämpa kriminella gäng - utvärdering av SGI-projektet. Linnæus University studies in policing 002-2013. Växjö: Linnéuniversitetet.

Holgersson, S. (2013). Sättet att bygga fasader inom svensk polis. En analys av presenterad bild jämfört med verkligt utfall. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab 2013:1 112-130.

2012

Holgersson. S. & Granér, R. Stockholm (2012). Gang Intervention and Prevention Project. Evaluation. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län, SGIP.

Rostami, A., Leinfelt, F. / Holgersson, S. (2012). An Exploratory Analysis of Swedish Street Gangs: Applying the Maxson And Klein Typology to a Swedish Gang Dataset. Journal of Contemporary Criminal Justice, 9, 94-116.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2012). Vad gör egentligen polisen? Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2012). Hva gjør egentlig politiet? Oslo: Politihøgskolen.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2012). Differences in Performance among Swedish Uniformed Police Officers. Policing: A Journal of Policy and Practice, 6 (2): 210-217

2011

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2011). Polisens arbete mot narkotika. Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion. Rapport 2011:1. Stockholm: Rikspolisstyrelsen + Appendix (Holgersson, S)

Leifman, H. Rehnman, C., Sjöblom, E. & Holgersson, S. (2011). Anabolic Androgenic Steroids - Use an Correlates among Gym Users - An Assessment Study Using Questionnaries and Observations at Gyms in the Stockholm Region. International Journal of Environmental Research and Public Health 2011 8(7): 2656–2674

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2011). Dialogue Policing: A Means for Less Crowd Violence? i Madenson, T. & Knutsson, J. (red.). Preventing Crowd Violence. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.

Gottschalk, P. & Holgersson, S. (2011). Whistle-blowing in the police. Police Practice and Research: An International Journal. 12 (5):397-409

2010

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2010). Dialogpolisverksamhet - ett sätt att minska våld i folksamling? i Knutsson, J. & Madensen T. (red.), Att förebygga våld i folksamling. Stockholm: Rikspolisstyrelsen.

Holgersson, S. (2010). Dialogue police. Report april 2010. Stockholm: Swedish Police National board.

2009

Leifman, H., Sjöblom, E., Rehnman, C. & Holgersson, S. (2009). Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län. STAD Rapport nr 39. Stockholm: Stockholms läns landsting.

Gottschalk, P., Holgersson, S. and Karlsen, J.T. (2009). How knowledge organizations work: the case of detectives, The Learning Organization, 16 (2), 88-102

Holgersson, S. (2009). Varför har det varit svårt att implementera PUM? (PPT-presentation). Rikspolisstyrelsen: Stockholm.

2008

Berg, J., Forward, S & Holgersson, S. (2008). Unga på moped. En studie av riskgrupper och riktade polisinsatser för att motverka trimning. VTI rapport 631. Linköping: Väg och trafikinstitutet

Holgersson, S. & Gottschalk, P. (2008). Police officers’ professional knowledge. Police Practice and Research: An International Journal, 9 (5), 365-377.

Woxblom, C., Holgersson, S. & Dolmén, L. (2008). Polisens sätt att genomföra och redovisa LAU-tester. En explorative studie av polisens trafiksäkerhetsarbete. Solna: Polishögskolan.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2008) Individuelle arbeidsprestasjoner i uniformert politiarbeid. PHS Forskning 2008:1. Oslo: Politihøgskolen.

Holgersson, S., Gottschalk, P. and Dean, G. (2008). Knowledge management in law enforcement: Knowledge views for patrolling police officers. International Journal of Police Science & Management, 10 (1), 76-88.

Holgersson, S., Gottschalk, P. & Dean, G. (2008). Operational knowledge of patrolling police officers in Sweden: management implications. International journal Management and Enterprise Development, Vol 5. No 1 sidan 49-62.

Holgersson, S. (2008). Spelar skillnader i arbetsprestation mellan poliser någon egentlig roll? Rapport 006-2008. Växjö: Växjö universitet.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2008). Individuella variationer i uniformerat polisarbete. Rapport 003-2008. Växjö: Växjö universitet.

Holgersson, S. (2008). Dialogpolis. Rapport 002-2008. Växjö: Växjö universitet.

2007

Holgersson, S., Woxblom, C., Stavås, T., Laiti, H. & Berlin, D. (2007). Datastudie, del 3. Idéer och förslag från verksamheten analyserade och sammanställda av Stefan Holgersson m.fl. (CD-skiva) Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län/Polishögskolan.

Holgersson, S. (2007). Yrke: POLIS. En omarbetad populärutgåva av doktorsavhandlingen med samma namn. Stockholm: GML.

Holgersson, S. (2007). Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning, Rapport 23. Stockholm: Mobilisering mot narkotika, Socialdepartementet

2006

Holgersson, S. & Woxblom, C. (2006). Mobilitet, del 2 – prototyp. Polismyndigheten i Stockholms län på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.

Holgersson, S. & Woxblom, C. (2006). Mobilitet, del 1 – prototyp. Polismyndigheten i Stockholms län på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.

Holgersson, S., Granér, R., Skoglund, P. (2006). Anmälningar mot poliser. Nordisk tidskrift för Kriminalvidenskab. 3:289-305.

Gottschalk, P. and Holgersson, S. (2006). Stages of knowledge management technology in the value shop: The case of police investigation performance. Expert Systems, 23 (4), 183-193.

Holgersson, S. (2006). Police officers Professionals knowledge. Report 2006-1. Stockholm: Swedish Police Academy.

1998-2005

Holgersson, S. (2005). Yrke: POLIS – Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete. Linköping: Doktorsavhandling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.  

Holgersson, S. (2002). Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning. Linköping/Stockholm: Linköpings universitet/Stockholmspolisen.

Holgersson, S. (2001), IT-system och filtrering av verksamhetskunskap – kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system. Linköping: Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2000). Utvärdering av Söderorts polismästardistrikt. Förändringsbehov inom polisen. AA-124 41995-98. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.

Holgersson, S. (1999). Datastudie, del 1. Idéer och förslag från verksamheten analyserade och sammanställda av Stefan Holgersson (CD-skiva). Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.

Holgersson. S (1998). Kartan - kartläggning av polisens processer (HTML). Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.