Polisforskning.se 

Publikationer

2023

Holgersson, S. (2023). Polismyndighetens förhållningssätt och arbete mot gängkriminaliteten. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2023). Rikspolischefens sätt att svara på frågor – en fallstudie. Linköping: Linköpings universitet.

Knutsson, J. & Holgersson, S. (2023). Polisens långa svarstider - en organisatorisk kollaps. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2023). Polismyndigheten offer för sina egna beslut - summering utmaningar och möjligheter, mars 2023. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S., Bünzli, L. & Shamhi, H. (2023). En EXTERN utvärdering av påskupploppen 2022 och dess efterspel. Norrköping: Institutet för polisforskning.

Knutsson, S. & Holgersson, S (2023). PM om Polismyndighetens utvärdering av påskupploppen. Promemoria.Norrköping: Institutet för polisforskning.

2022

Holgersson, S. (2022). Tunna blå linjen - fiktionen och polisers verklighet. Norrköping: Institutet för polisforskning.

Holgersson, S. (2022) Crime Reporting in Sweden. i Eterno, J., Verma, A. & Silverman, E. (red.) How Countries Count Crime. An Exercise in Police Descertion. New York: Routledge.

Holgersson, S., Bünzli, L. & Shamhi, H. (2022). Är vattenkanoner lösningen? Påskupploppen 2022 och dess efterspel. Working paper. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2022). Bilden av polisen i media i (red.) Granér, R. & Wieslander, M. Etiska perspektiv på polisarbete Lund: Studentlitteratur AB, 2022, Vol. Sidorna 217-231, s. 217-231

Holgersson, S., Grahn, O & Granér, R. (2022). En fallstudie av Polismyndighetens mediala kommunikation efter ett granskande reportage i juni 2022. Linköping: Linköpings universitet

Holgersson, S., Grahn, O & Granér, R. (2022). En handbok om att bevaka polisen. Linköping: Linköpings universitet

Holgersson, S. (2022). Polisens sätt att hantera passansökningar. - Ännu ett exempel på konsekvenser av polisens strukturella problem. Linköping: Linköpings universitet

Holgersson, S. (2022). Vi behöver mer resurser! - En problematisering av Polismyndighetens mantra. Kriminalteknikerverksamheten, Region Syd. Linköping: Linköpings universitet.

2021

Holgersson, S. & Westman, J. (2021). Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin effektivitet? – exempel från olika verksamhetsområden. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2021). Hur efterlever polisen offentlighetsprincipen? En studie av Polismyndighetens sätt att hantera begäran av allmän handlingar. Norrköping: Institutet för polisforskning.

Holgersson, S. (2021). Yta och innehåll i Polisens informationskampanjer. HumaNetten, (46), 7-31.

Holgersson, S. & Grahn, O. (2021). Hur hanterar polisen journalister? - Om transparens makt och slutenhet. Norrköping: Institutet för polisforskning + (BILAGEDEL till rapporten finns om du klickar här)

2020

Holgersson, S. & Grahn, O. (2020). Blåklockor i Värmland - En beskrivning av forskares utsatta position. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2020). Behovet av att diskutera Brå. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (red.). Hur kan polisen tackla gängskjutningarna? Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. Grahn, O. & Wictorsson, S. (2020) Att minska antal dödade och skadade i trafiken: med fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete. Linköping: Linköpings universitet.

2019

Holgersson, S, & Grahn, O. & Wieslander, M. (2019). Går det att lita på BRÅ? - En studie om bias vid myndighetsforskning. Ver 2.0. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. & Wieslander, M. (2019). Conduction critical research on powerful organisations. Nordic Journal of Studies in Polcing, 6:5.

Holgersson, S. (2019). I demokratins yttersta gränsland - om behovet av dialog och dialogpoliskonceptet. CARER. Rapport 28:2019. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2019). Whistleblowing within the Swedish Police. Nordic Journal of Studies in Policing, 6:4.

2018

Holgersson, S. (2018). Justitieministern: “Sätta hårt mot hårt” - En studie av polisens användning av våld och förmåga att hantera konflikter. CARER. Rapport. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2018). Ursäkta, men vi är faktiskt POLISEN och vi står över lagen! CARER. Rapport. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2018). Polisen utredningsverksamhet - En studie av polisens arbete med demokrati- och hatbrott på nätet. CARER. Rapport 24:2018. Linköping: Linköpings universitet.

2017

Holgersson, S., & Wieslander, M. (2017). How aims of looking good may limit the possibilities of being good: The case of the Swedish Police. Presented at The 33rd EGOS Colloquim "The Good Organization", 6-8 July 2017, Copenhagen.

Holgersson, S. (2017). Polisens ledningscentraler. CARER. Rapport 20:2017. Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2017). The reorganisation of the Swedish Police with a focus on the police command centres. The Stockholm Criminology Symposium, 2017.

2015

Holgersson, S. (2015). How the use of ICT can contribute to a misleading picture of conditions – A five-step process. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 10, 193-215

Holgersson, S. (2015). How the use of ICT can contribute to the use of impression-management strategies in a public organisation. Twenty-first Americas Conference on Information Systems, Puerto Rico, 2015

Holgersson, S. (2015). An inside job: Managing missmatched expectaitions and unwanted findings when conduction police research as a police officer i Cockbain E. & Knutsson, J. (red.) Applied Police Research Challange and opportunities. Oxon: Rutledge.

Holgersson, S. (2015). Polisens fortsatta trafiksäkerhetsarbete. Linköping: Linköpings universitet.

2014

Holgersson, S. (2014). Polisen bakom kulisserna. Linköping: PC-System.

Rostami, A., Melde, C. & Holgersson, S. (2014). The myth of sucess: the emergence and maintance of a special gang unit in Stockholm Sweden, International Journal of Comperative and Applied Criminal Justice, Oct 2014

Holgersson, S. & Melin, U. (2014) Pragmatic dilemmas in Action Research Doing Action Research with or without the approval of top management? Systematic Practice and Action Research, 28:1, 1-17.

Holgersson, S. (2014). Beslutsunderlag PUST/Siebel. Verksledningskansliet. Stockholm: Rikspolisstyrelsen.

Holgersson, S. (2014). Polisens trafiksäkerhetsarbete. Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2014:1. Stockholm: Rikspolisstyrelsen + BILAGOR

2013

Holgersson, S. & Granér, R. (2013). Att bekämpa kriminella gäng - utvärdering av SGI-projektet. Linnæus University studies in policing 002-2013. Växjö: Linnéuniversitetet.

Holgersson, S. (2013). Sättet att bygga fasader inom svensk polis. En analys av presenterad bild jämfört med verkligt utfall. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab 2013:1 112-130.

2012

Holgersson. S. & Granér, R. Stockholm (2012). Gang Intervention and Prevention Project. Evaluation. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län, SGIP.

Rostami, A., Leinfelt, F. / Holgersson, S. (2012). An Exploratory Analysis of Swedish Street Gangs: Applying the Maxson And Klein Typology to a Swedish Gang Dataset. Journal of Contemporary Criminal Justice, 9, 94-116.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2012). Vad gör egentligen polisen? Linköping: Linköpings universitet.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2012). Hva gjør egentlig politiet? Oslo: Politihøgskolen.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2012). Differences in Performance among Swedish Uniformed Police Officers. Policing: A Journal of Policy and Practice, 6 (2): 210-217

2011

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2011). Polisens arbete mot narkotika. Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion. Rapport 2011:1. Stockholm: Rikspolisstyrelsen + Appendix (Holgersson, S)

Leifman, H. Rehnman, C., Sjöblom, E. & Holgersson, S. (2011). Anabolic Androgenic Steroids - Use an Correlates among Gym Users - An Assessment Study Using Questionnaries and Observations at Gyms in the Stockholm Region. International Journal of Environmental Research and Public Health 2011 8(7): 2656–2674

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2011). Dialogue Policing: A Means for Less Crowd Violence? i Madenson, T. & Knutsson, J. (red.). Preventing Crowd Violence. Boulder, Colorado: Lynne Rienner.

Gottschalk, P. & Holgersson, S. (2011). Whistle-blowing in the police. Police Practice and Research: An International Journal. 12 (5):397-409

2010

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2010). Dialogpolisverksamhet - ett sätt att minska våld i folksamling? i Knutsson, J. & Madensen T. (red.), Att förebygga våld i folksamling. Stockholm: Rikspolisstyrelsen.

Holgersson, S. (2010). Dialogue police. Report april 2010. Stockholm: Swedish Police National board.

2009

Leifman, H., Sjöblom, E., Rehnman, C. & Holgersson, S. (2009). Uppskattad användning av anabola androgena steroider bland tränande på gym - En observationsstudie genomförd på träningsanläggningar i Stockholms län. STAD Rapport nr 39. Stockholm: Stockholms läns landsting.

Gottschalk, P., Holgersson, S. and Karlsen, J.T. (2009). How knowledge organizations work: the case of detectives, The Learning Organization, 16 (2), 88-102

Holgersson, S. (2009). Varför har det varit svårt att implementera PUM? (PPT-presentation). Rikspolisstyrelsen: Stockholm.

2008

Berg, J., Forward, S & Holgersson, S. (2008). Unga på moped. En studie av riskgrupper och riktade polisinsatser för att motverka trimning. VTI rapport 631. Linköping: Väg och trafikinstitutet

Holgersson, S. & Gottschalk, P. (2008). Police officers’ professional knowledge. Police Practice and Research: An International Journal, 9 (5), 365-377.

Woxblom, C., Holgersson, S. & Dolmén, L. (2008). Polisens sätt att genomföra och redovisa LAU-tester. En explorative studie av polisens trafiksäkerhetsarbete. Solna: Polishögskolan.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2008) Individuelle arbeidsprestasjoner i uniformert politiarbeid. PHS Forskning 2008:1. Oslo: Politihøgskolen.

Holgersson, S., Gottschalk, P. and Dean, G. (2008). Knowledge management in law enforcement: Knowledge views for patrolling police officers. International Journal of Police Science & Management, 10 (1), 76-88.

Holgersson, S., Gottschalk, P. & Dean, G. (2008). Operational knowledge of patrolling police officers in Sweden: management implications. International journal Management and Enterprise Development, Vol 5. No 1 sidan 49-62.

Holgersson, S. (2008). Spelar skillnader i arbetsprestation mellan poliser någon egentlig roll? Rapport 006-2008. Växjö: Växjö universitet.

Holgersson, S. & Knutsson, J. (2008). Individuella variationer i uniformerat polisarbete. Rapport 003-2008. Växjö: Växjö universitet.

Holgersson, S. (2008). Dialogpolis. Rapport 002-2008. Växjö: Växjö universitet.

2007

Holgersson, S., Woxblom, C., Stavås, T., Laiti, H. & Berlin, D. (2007). Datastudie, del 3. Idéer och förslag från verksamheten analyserade och sammanställda av Stefan Holgersson m.fl. (CD-skiva) Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län/Polishögskolan.

Holgersson, S. (2007). Yrke: POLIS. En omarbetad populärutgåva av doktorsavhandlingen med samma namn. Stockholm: GML.

Holgersson, S. (2007). Kartläggning av svenska polisens narkotikabekämpning, Rapport 23. Stockholm: Mobilisering mot narkotika, Socialdepartementet

2006

Holgersson, S. & Woxblom, C. (2006). Mobilitet, del 2 – prototyp. Polismyndigheten i Stockholms län på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.

Holgersson, S. & Woxblom, C. (2006). Mobilitet, del 1 – prototyp. Polismyndigheten i Stockholms län på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.

Holgersson, S., Granér, R., Skoglund, P. (2006). Anmälningar mot poliser. Nordisk tidskrift för Kriminalvidenskab. 3:289-305.

Gottschalk, P. and Holgersson, S. (2006). Stages of knowledge management technology in the value shop: The case of police investigation performance. Expert Systems, 23 (4), 183-193.

Holgersson, S. (2006). Police officers Professionals knowledge. Report 2006-1. Stockholm: Swedish Police Academy.

1998-2005

Holgersson, S. (2005). Yrke: POLIS – Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete. Linköping: Doktorsavhandling, Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.  

Holgersson, S. (2002). Sättet att tolka och sprida information om gällande rätt inom polisen och behovet av praktikgenererad lagstiftning. Linköping/Stockholm: Linköpings universitet/Stockholmspolisen.

Holgersson, S. (2001), IT-system och filtrering av verksamhetskunskap – kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system. Linköping: Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.

Holgersson, S. (2000). Utvärdering av Söderorts polismästardistrikt. Förändringsbehov inom polisen. AA-124 41995-98. Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.

Holgersson, S. (1999). Datastudie, del 1. Idéer och förslag från verksamheten analyserade och sammanställda av Stefan Holgersson (CD-skiva). Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.

Holgersson. S (1998). Kartan - kartläggning av polisens processer (HTML). Stockholm: Polismyndigheten i Stockholms län.