Polisforskning.se 

Kontakt

Lättast är att få kontakt med med mig via mejl. I andra hand via SMS. Använd signal om info är känslig. Jag har svårt att svara på telefonsamtal beroende på min nuvarande arbetssituation.