Polisforskning.se 

Slutade vid polisen

Jag upprepade många gånger att jag önskade en annan tjänst. Jag föreslog att jag skulle kunna få en rotationstjänst på områdespolisen och då jobba i yttre tjänst. När man kunde lämna in en intresseanmälan till en sådan rotationstjänst gjorde jag detta. På fråga hur mycket arbetstid jag tänkt mig som områdespolis berättade jag att min plan var att arbeta 75% eftersom jag ville utnyttja den möjligheten som finns till nedsatt tjänst tills barn fyller 12 år. Jag förstod rekryterande gruppchef som berättade att han ville ha en som arbetade 100%. Han berättade dock att han skulle höra med lokalområdeschefen om han inte kunde bestämma att det skulle tillsättas ytterligare en rotationstjänst som områdespolis som jag kunde få. Jag fick aldrig någon rotationstjänst som områdespolis utan fick fortsätta med att hämta övervakningsfilm med en USB-sticka.
Jag skrev till lokalpolisområdeschefen, polisområdeschefen, regionpolischefen och rikspolischefen och frågade om det med tanke på min bakgrund inte fanns något annat sätt att använda mig på än att åka och hämta övervakningsfilm. När mina försök var resultatlösa skickade jag följande bild till både lokalpolisområdeschefen och senare rikspolischefen.
Inget hände.
Eftersom jag inte kunde tänka mig att ha denna arbetsuppgift fram till min pensionering så sökte jag ett arbete utanför polisen. Jag fick tjänst på Migrationsverkets IT-avdelning som systemutvecklare. Det innebar arbetsuppgifter som jag hade haft ett 20-tal år tidigare. Jag trivdes och det var kul att åter börja programmera, men det kändes samtidigt märkligt att Polismyndigheten hade ett skriande behov av erfarna poliser och satsade stora summor på att rekrytera personer till polisutbildningen, där platserna inte ens kunde fyllas. .
Till rikspolischefen hade jag skrivit att:
som jag tidigare påpekat när vi träffades år 2018 skulle jag gärna vilja hjälpa till att utveckla polisen […] I nuläget är jag hänvisad till att försöka påverka polisen genom att medverka så det uppstår en extern press på förändring […] det är mitt enda sätt att kunna påverka att få en bra polis
Jag fick svar från rikspolischefens sekreterare att jag skulle få ett svar från rikspolischefen men när jag inte fått ett svar på fem månader skrev jag till henne:
Jag jobbar numera inte inom Polismyndigheten utan har tjänstledigt för att prova på annan statlig tjänst […]. Under två år har mitt uppdrag inom polisen varit att åka med en USB-sticka och hämta övervakningsfilm. Jag ställde frågan i våras till bland annat Anders Thornberg, regionpolisledningen och polisområdesledningen, om man inte såg att jag kunde användas på något bättre sätt. Med anledning av den respons jag fick på dessa frågor […] kände jag att jag ville göra något annat de drygt tio åren jag har kvar till min pensionering. […] Det är ju svårt att se det på något annat sätt än att jag straffats för att jag pekat på förändringsbehov och uttryckt kritik. Åtminstone uppfattar kollegor runt om i landet det som det. Responsen jag fått på de mejl jag skickat till bland annat Anders Thornberg förstärker en sådan tolkning. Det är synd eftersom det används som ett tydligt exempel på risken att utsättas för repressalier och en tystnadskultur. Att man inte tar vara på anställda som brinner för polisen är också olyckligt för det mål som finns om att nå upp till ett visst antal poliser år 2024.
Jag fick svar efter några veckor av en stabtjänstgörande polis som svarade å rikspolischefens vägnar. Jag fick inte svar på min huvudfråga om det inte gick att använda mig på något annat sätt, men fick svaret:
Det är beklagligt att du tolkar det som att du straffas för att du pekar på förändringsbehov samt uttrycker kritik.  Den uppfattningen delas inte av polisledningen. Alla  polisanställda har […] samma möjligheter att söka de tjänster som  intresserar, viket sker i konkurrens med andra sökanden.