Polisforskning.se 

Tillbaka till polisen

Strax innan jag skrev mejlet till rikspolischefens sekreterare med anledning av att rikspolischefen inte svarat på mitt mejl hade min svärmor upptäckt att polisen sökte en samordnare av brottsförebyggande verksamhet i Östergötland. Jag uppfattade att tjänsten skulle passa mig bra. I mejlet som jag skickade till rikspolischefens sekreterare skrev jag att:
 ”Jag har faktiskt hittat en tjänst som utlysts inom Polismyndigheten som jag skulle passa för, men tvekar att söka och lägga ned tid på att skriva personligt brev etc. när utgången sannolikt är given.”
Svaret jag fick på mitt mejl till rikspolischefen och andra högre chefer var inte upplyftande, men jag sökte ändå tjänsten. När en person från HR ringde upp och frågade om jag var intresserad av tjänsten med tanke på den låga lönenivån fick jag dåliga vibbar. Jag bestämde mig för att dokumentera vad som hände under rekryteringsprocessen genom att spela in samtal. Det är tråkigt att det ska behöva var nödvändigt, men som enskild person hamnar man i en svår sits om en myndigheten som har en hög trovärdighet påstår något som inte är sant.
Jag blev kallad på en intervju som jag fick återkoppling på gick bra, men rekryteringsprocessen till brottssamordnare avbröts. En av de som sökt tjänsten tillsattes genom ett arbetsledarbeslut. Jag överklagade tjänstetillsättningen till Statens överklagandenämnd trots att sannolikhet att få rätt är minimal (senaste två åren har chansen att få rätt varit ca en tredjedels procent). Att jag ändå bedömde att jag ville överklaga beslutet var att jag ville granska de påstående som Polismyndigheten skulle framföra. Tack vare den dokumentation som jag samlat kunde jag visa att Polismyndighetens kommit med felaktiga påstående vad gäller bland annat vad jag sagt under intervjun. Statens överklagandenämnd gav mig rätt till tjänsten. Jag började min tjänst den 17 april 2023.