Polisforskning.se 

Polisforskning

En presentation av polisforskare Stefan Holgersson och hans forskning

Hemsidan är under omarbetning på grund av byte av domännamn från .net till .se

Hemsidan publiceras innan uppdatering är klar med anledning av upprepade önskemål om att göra sammanställning om publikationer tillgänglig. 

Övriga sidor kommer publiceras efterhand att de är klara.