Polisforskning.se 

Bias vid forskning om polisen

Jag medverkade att skriva en vetenskaplig text som pekade på att det finns en risk som forskare att utsättas för olika typer av negativa konsekvenser om forskningen får ett genomslag som utmanar polisens varumärke (se vetenskaplig rapport)
Utifrån dessa slutsatser var det intressant att studera BRÅ eftersom de i hög grad genomför olika studier av polisen eller med en koppling till polisens verksamhet. Två forskningsrapporter publicerades (rapport 1 och rapport 2), varav den första fick mycket stor uppmärksamhet. En sammanställning av bias vid industrifinansierad forskning låg till grund för framtagandet av en modell som det refererades till i de bägge rapporterna.