Polisforskning.se 

Uppdrag i region Nord

Efter omorganisationen blev jag ingripandepolis i Botkyrka. En dag fick jag ett telefonsamtal från regionpolischefen i region Nord. Han berättade att det var en konflikt i ett polisområde mellan skyddsorganisation/fack och arbetsgivare. För att lösa denna konflikt kom man fram till att det behövdes en extern person som hjälpte till med ett långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete för att komma tillrätta med problematiken. Den enda person som både arbetsgivare och fack/skyddsorganisation kunde enas om var mig. Jag kände mig hedrad att bli tillfrågad och tackade ja till uppdraget även om det var en stor utmaning i och med att det var ett sedan länge infekterat problem som man trots upprepade försök inte hade lyckats lösa.
Min inriktning var att nå framgång genom att få igång en konstruktiv samverkan inom polisområdet och ge olika former av råd till chefer/medarbetare. Jag medverkade i möten och olika aktiviteter på olika hierarkiska nivåer. Jag hade en nära samverkan med de högsta ledningsnivåerna, men deltog även i det operativa arbetet längst ut i linjen. Efter två år bedömdes det att uppdraget lyckats.