Polisforskning.se 

Polisens kommunikationsstrategier

Polisens sätt att bygga upp tilltalande bilder av sin verksamhet och skydda och stärka sitt varumärke har de senaste tio åren fått ett stort utrymme i min forskning. Jag började studerade det redan 2004 strax efter att en ny länspolismästare i Stockholm satsade på att bygga tilltalande bilder av polisen och sig själv.
År 2013 publicerade jag en vetenskaplig artikel om polisens manipulativa kommunikationsstrategier och 2014 skrev jag en bok om detta fenomen. 2015 skrev jag en konferensartikel och en vetenskaplig artikel om hur information i IT-system bidrar till att det byggs upp tilltalande bilder av verksamheten. Problematiken har koppling till forskningsfältet styrning- och uppföljning i form av snedstyrningseffekter och manipulation. I nyss nämnda vetenskapliga artikel presenterar jag en modell för hur användning av IT-system kan bidra till att skapa en missvisande bild av verksamheten.
År 2017 presenterade jag tillsammans med en annan forskare en artikel under forskningsspåret ”Being good och looking good” på en forskningskonferens i Köpenhamn. Det blev i samband med denna konferens uppenbart att verksamheten i många organisationer blev lidande av manipulativa kommunikationsstrategier. Jag lade därefter ned mycket av min tid på detta forskningsfält. Sedan dess berör ett flertal av mina forskningsrapporter/artiklar i vetenskapliga tidskrifter denna problematik. Exempel på sådana publikationer: ”Ursäkta vi är faktiskt polisen och vi står över lagen!”, ”Yta och innehåll i polisens informationskampanjer” och ”En fallstudie av Polismyndighetens mediala kommunikation efter ett granskande reportage”.
År 2021 publicerade jag en omfattande forskningsrapport som summerade de stora negativa konsekvenser polisens manipulativa kommunikationsstrategier får på olika verksamhetsgrenar (se rapport). Samma år skrev jag tillsammans med en journalist och en annan forskare en forskningsrapport om hur polisen hanterar journalister (se rapport) och också hur polisen försvårar insyn genom att inte följa offentlighetsprincipen (se rapport). Året efter var jag med och publicerade en handbok med tips om hur man kan gå tillväga om man vill granska polisen (se handbok).