Polisforskning.se 

Forskare

Jag har ofta bedrivit min forskning på ledig tid. Från början kan man säga att jag var en polis som forskade. Efterhand växte jag in i forskarrollen och blev några år efter att jag hade doktorerat snarare en forskare som även arbetade som polis.