Polisforskning.se 

Dialogpoliskonceptet

År 2008 publicerade jag en forskningsrapport om dialogpoliskonceptet som var resultatet av drygt sex års aktionsforskning. Jag slutade att arbeta som dialogpolis drygt ett år senare, men hade en nära kontakt med ett flertal av Stockholmspolisens dialogpoliser. Jag medverkade vid utbildningar av dialogpoliser samt agerade som bollplank i framförallt strategiska frågor men också ibland i mer operativt taktiska frågor.
2011 publicerades en bok om polisens sätt att hantera folksamlingar där flera internationella forskare medverkade och jag bidrog med ett kapitel om det svenska dialogpoliskonceptet. Boken översattes också till svenska (länk) och gavs ut i rikspolisstyrelsens rapportserie.
År 2019 publicerade jag en omfattande rapport om den fortsatta utvecklingen av dialogpoliskonceptet och dess potential. Förslag lämnades på hur den omfattande rapporten skulle kunna utgöra ett underlag till anpassade skrifter.
Förslag lämnades på vilka typer av anpassade skrifter som skulle kunna tas fram:
I forskningsrapporten från år 2019 framfördes farhågor om vad det kan leda till om polisens försämrar sin förmåga att agera inom ramen SPT-konceptet och dialogpoliskonceptet i kombination med vissa polisers problematiska agerande (se rapport Sätta hårt mot hårt). Händelserna under Påskupploppen 2022 bekräftade flera av dessa farhågor. I en forskningsrapport om påskupploppen som publicerades i början av år 2023 beskrivs detta och förhållanden som har beröring på dialogpoliskonceptet.