Polisforskning.se 

Polisen bakom kulisserna

Boken går att beställa av mig på stefan.holgersson@liu.se till ett självkostnadspris. Boken kostar 140 kronor (+ postens porto). Boken finns också på 15 bibliotek samt som talbok vid myndigheten för tillgängliga medier
Två exempel på kapitel i boken
För att få en inblick i vad som tas upp i boken kan du läsa ett kapitlet som handlar om olika kommunikationstaktiker från polisens sida som jag har identifierat samt ett kapitel som utgör ett exempel på hur olika verksamhetsgrenar behandlas i boken.
Bakgrund till att jag skrev boken
Vetenskapliga artiklar får i normalfallet en begränsad spridning. Jag kände att det var viktigt att sprida det jag funnit i min forskning till en vidare krets och därför skrev jag denna populärvetenskaplig bok. I bokens 21 kapitel behandlas olika verksamhetsområden, men jag berör även bland annat omorganisationen och journalister förutsättningar att granska polisen. Eftersom jag i boken förutspår olika effekter av omorganisationen var det för mig viktigt att ge ut boken innan omorganisationen iscensattes. Vid kontakt med förlag visade sig att det inte fanns möjlighet att ge ut boken innan omorganisationen och det var skälet att jag valde att ge ut boken själv. Ur en trovärdighetsaspekt hade det givetvis varit bättre att vänta lite och ge ut boken på ett förlag, men eftersom boken bygger på forskning som blivit kvalitetsgranskad så såg jag det som ett mindre problem. Det är möjligt att det var en felaktig bedömning. I en recension i Aftonbladet framkommer problematiken med mitt val, men samtidigt drog recensenten slutsatsen att: "Men han är något viktigt på spåren, och exemplen är så många att man måste ta Holgersson på stort allvar.".
När jag skrev boken och bollade innehållet med andra så framkom att det var bra att inleda varje kapitel med en liten berättelse för att lätta upp boken och också för att lyfta fram positiva exempel på polisarbete. Jag har fått mycket spontan positiv återkoppling på detta val, men samtidigt har enstaka personer, exempelvis recensenten i Aftonbladet, framfört en motsatt ståndpunkt.