Polisforskning.se 

Polisforskare

I december 1992 fick jag min polislegitimation och påbörjade min praktik som polisaspirant vid tunnelbanepolisen i Stockholm.

1994 tog jag polisexamen och började arbeta vid närpolisen i Norra Botkyrka. Fyra år senare blev jag doktorand vid Linköpings universitet, men fortsatte att arbeta heltid inom polisen. Förutom att arbeta i ingripandeverksamheten var jag förhandlare och dialogpolis. Jag arbetade också inom den särskilda polistaktiken (SPT) och blev gruppchef och senare avdelningschef.

Jag disputerade år 2005 och år 2016 blev jag docent i utveckling av informationssystem. Två år senare anställdes jag som professor i polisvetenskap vid Polishögskolan i Oslo. I samband med att min familjesituation ändrades började jag arbeta deltid som polis i kombination med att jag forskade. Innan dess hade jag arbetat heltid inom polisen och bedrivit min forskning vid sidan av mina uppdrag inom polisen.

På grund av familjeskäl avbröt jag den fasta anställningen i Oslo efter knappt ett år, men var engagerade som professor vid Polishögskolan fram till januari 2023. Under delar av 2022 och 2023 var jag tjänstledig från Polismyndigheten och arbetade som systemutvecklare på ett annat statligt verk. Numera har jag en tjänst som samordnare av det brottsförebyggande arbetet i Polisområde Östergötland och vid sidan av mitt arbete  bedriver jag forskning för att försöka utveckla polisen.

Jag har ofta medverkat i media där jag även fått berätta om mig själv och min forskning - se t.ex. Fredagsintervjun i Kvartal (2019)