Polisforskning.se 

Organisationskultur

Den stora omorganisationen av polisen år 2015 fokuserade helt på organisationsformen. Jag har pekat på att det behövs förändra andra förhållanden för att Polismyndigheten resultat ska kunna förbättra. Nedan en figur på fyra områden som är viktiga vid verksamhetsutveckling
Ett av dessa områden handlar om att förändra den kultur som genomsyrar Polismyndigheten. Det handlar bland annat om att gå ifrån tillämpandet av de manipulativa kommunikationsstrategierna, att det ska bli accepterat att framföra kritik utan att riskera att utsättas för repressalier, att personalen ska sättas i fokus på ett annat sätt, att organisationen måste anamma ett mer lärande förhållningssätt, att den utbredda vänskapskorruption som finns vid rekryteringar ska förändras m.m. 
Jag har i ett flertal rapport berört förhållningssätt som präglar polisens organisationskultur. I en av dessa rapporter har jag på ett övergripande sätt åskådliggjort en utbredd inställning att det inte uppfattas som så viktigt att följa lagar och regler (se rapport). Jag har också skrivit rapporter som riktar in sig på vissa fenomen, till exempel ett bristande förhållningssätt till offentlighetsprincipen (se rapport) och en inställning att det inte är så viktigt att presentera sakförhållanden på ett rättvisande sätt (se rapport).