Polisforskning.se 

Polisiär konflikthantering

RapportenJustitieministern: Sätta hårt mot hårt!” från 2018 kan användas för att utveckla polisers förmåga att hantera konflikter och använda våld. I konfliktsituationer är det betydelsefullt att poliser har en god förmåga att kommunicera och om så behövs att använda våld på ett väl avvägt sätt. Dessutom måste poliser ofta under stress fatta beslut med ett bristfälligt beslutsunderlag.
POLKON-konceptet var ett stort steg i rätt riktning när det infördes, men det finns stora brister inom detta område både vad gäller grundutbildning och fortbildning. Det får stora konsekvenser både för allmänhet och polispersonal. Polisers förmåga att hantera konflikter berörs redan i min doktorsavhandling i kapitlet som handlar om kunskap och förmågor hos uniformerade personal (kap 6).
Omfattningen av polisär våldsanvändning och konflikthantering behandlas också i exempelvis rapporten ”Vad gör egentligen polisen?” och i rapporten ”Tunna blå linjen – fiktionen och polisers verklighet” förs ett resonemang kring den bild av polisyrken som Polismyndigheten och Polisförbundet medverkar till att bygga upp och som i förlängningen kan öka risken för att poliser angrips i tjänsten och på fritiden. Figuren nedan åskådliggör att det kan bli en självuppfyllande profetia som riskerar att eskalera:
I rapporten ”I demokratins yttersta gränsland” är polisens konfliktlösningsförmåga ett genomgående tema och i rapporten om påskupploppen finns en underliggande kritik mot de grundläggande förutsättningar som polisledningen skapar vad gäller polisers förmåga att hantera angrepp.