Polisforskning.se 

Flytt till Norrköping

Under den period när jag var engagerade i region Nord hade jag bytt tjänstgöringsort från Botkyrka till Norrköping. Anledningen var familjeskäl. Lokalpolischefen i Norrköping blev förvånad när han fick information om att jag fått en tjänst där. Jag hade inte sökt tjänsten utan anmält mitt intresse i ”flyttlådan”. Flyttlådan hanterades av HR i Göteborg. Jag hade lämnat in min intresseanmälan under sommaren då många chefer var lediga och det kan ha gjort att jag inte särbehandlades utan fick en förflyttning till Norrköping. Jag hade tidigare försökt få tjänster i Östergötland men inte lyckats – inte ens när det gällde tjänster längst ut i linjeverksamheten. Jag är övertygad om att om jag på vanligt sätt sökt en tjänst i Östergötland inte hade blivit aktuell för tjänsten.
Beroende på min familjesituation så valde jag att bli utredare av mängdbrott och jag gick efter ett tag ned i arbetstid och arbetade bara 25%. Resterande tid var jag föräldraledig utan lön. Jag blev då placerad i en beredningsgrupp där mitt uppdrag var att inhämta övervakningsfilm, analysera dessa, skriva PM och göra dessa filmer tillgänglig för de utredare som hade ärendet. Med anledning av att två personer utan polisutbildning som placerades på denna funktion inte kunde köra bil så blev mitt uppdrag efterhand koncentrerat till att enbart åka och hämta filmer med hjälp av en USB-sticka och sedan lägga in det på en hårddisk där någon annan tog vid. Jag flaggade för att jag önskade andra arbetsuppgifter och att jag hade för avsikt att gå upp i arbetstid, men att jag inte gjorde det så länge jag bara skulle hämta övervakningsfilm. Jag gav förslag på andra arbetsuppgifter. Inget hände. Jag sökte en tjänst på rikspolischefens kansli: ”Verksamhetsexpert i forskning”, men en person som överhuvudtaget inte forskat något om polisen (se överklagan) fick tjänsten. (se även Johannes skrift i kvartal).