Polisforskning.se 

Tystnadskultur och visselblåsning

Rädslan att komma med kritik och den utbredda tystnadskulturen inom polisen är ett fenomen som lyfts fram i ett flertal av mina forskningsrapporter. Det är en hämmande faktor som starkt bidrar till att polisens verksamhet inte utvecklas på ett önskvärt sätt (se exempelvis sidan 74 i denna rapport och sidan 7 nedersta stycken i denna rapport).
Jag har också medverkat i att ta fram vetenskapliga texter  om visselblåsning som publicerats i vetenskapliga tidskrifter (exempel på en vetenskaplig text).