Polisforskning.se 

Styrning och uppföljning

Problematiken med polisens sätt att styra och följa upp sin verksamhet berörde jag redan i mitt examensarbete på Polishögskolan. Det var mitt fokus i min licentiat avhandling och jag berörde dessa frågor i min doktorsavhandling.

Det har varit ett återkommande tema i de forskningsrapporter jag skrivit oavsett vilket verksamhetsområde det handlat om. I en rapport från 2007 framkom att en person tagits in fem gånger samma vecka i ort för misstänkt narkotikabrott, eget bruk (narkotika i kroppen). Denna person var en av tio personer i Polismyndigheten som stod för tio procent av samtliga rapporterade narkotikabrott.

(visa diagram).

På liknande sätt så har det återkommande gånger i de rapporter som berört polisens trafiksäkerhetsarbete från 2008 fram till år 2021 framkommit att polisen utför sina utandningsprov på tidpunkter när risken är som lägst att någon åker påverkar av alkohol och dessutom i huvudsak relativt nära den polisstation som de utgår ifrån. Störst chans att bli stoppad för en rattfyllerikontroll är runt lunchtid mitt i veckan. Den heldragna linjen är.... medan den streckade linjen är...

(visa diagram).

Förutom att jag har identifierat och beskrivit problemet med polisens sätt att styra och följa upp sin verksamhet har jag också lämnat konkreta förslag hur polisen istället kunde gå tillväga. Jag beskriver exempelvis detta i en rapport om polisens trafiksäkerhetsarbete.

(visa bild)

Jag beskriver det också i en rapport om polisens sätt att arbeta med narkotikabrottslighet.

(visa bild på rapport)