Polisforskning.se 

Polisens trafiksäkerhetsarbete

År 1975 var antalet trafikpoliser drygt 1400. Trots att poliskåren har ökat med mer än tio procent sedan dess var antal trafikpoliser år 2020 nere på under 300 samtidigt som antal körda kilometer i Sverige per år har fördubblats under denna period (rapport).
Aktivitetsgraden vad gäller polisens reaktiva och förebyggande arbetet inom trafikområdet är mycket låg trots att trafikfrågor är ett angeläget brottsproblem – både vad gäller människors trygghet och döds- och skadeutfall på grund av brottslig gärning liksom att förebygga osund konkurrens i transportnäringen (se rapport). Att 61 person avled i samband med skjutningar år 2022 fick stor uppmärksamhet i media jämfört med att det samma år dog nästan fyra gånger fler i trafiken och att det varje vecka var fler än 75 personer som blev allvarligt skadade (se debattartikel).
Trafiksäkerhetsfrågor har legat mig varmt och hjärtat sedan jag började forska. Jag har genom åren publicerat ett antal forskningsrapporter inom detta verksamhetsområde (se t.ex. rapport) och har också bedrivit aktionsforskning för att utveckla olika metoder. En problematik som jag arbetat mycket med är trimmade mopeder (se rapport), men jag har också vid upprepade tillfällen lyft fram att den bristande förståelsen för risker i trafiken även får konsekvenser för döda och skadade poliser och att människor i onödan skadas vid bristande säkerhetstänkande vid efterföljande och förföljande (se rapport).