Polisforskning.se 

Kunskap och förmågor

I min doktorsavhandling hänvisar jag till en amerikansk kriminolog, som utbildade sig och arbetade som uniformerad polis under en tid och i en artikel med rubriken ”From Professor to Patrolman” skrev:
”As a criminology professor, I had always enjoyed the luxury of having great amounts of time in which to make difficult decisions. As police officer, however, I find myself forced to make the most critical choices in a time frame of seconds rather than days... I found myself progressively awed by the complexity of tasks faced by men whose work I once thought was farily simple and straightforward.”
Flera andra internationella forskare hade betonat hur poliser måste ha en förmåga att kunna göra sofistikerade och komplicerade bedömningar Det är därför bekymmersamt är att polisarbete inte lyfts fram som det svåra hantverk det är. Polisarbete innehåller bl.a. en hög grad av abstrakt kunskap som ska appliceras på specifika problem. För att kunna göra detta, måste poliser ha både en teoretisk och en praktisk kunskap. I min doktorsavhandling exemplifierade jag olika typer av kunskap och förmågor som en ingripandepolis bör ha (se kapitel 6 i min doktorsavhandling).
Min forskning om uniformerades polisers kunskap och förmågor resulterade i flera artiklar i vetenskapliga tidskrifter i samarbete med forskare från andra länder (Ett exempel).