Kvinnliga poliser

Vägen mot en myndighet - en allmän orientering i polisens organisationshistoria

Kvinnliga poliser

  • Från och med 1957 antogs kvinnor på samma villkor som män till polisutbildningen för att de sedan skulle arbeta som ordningspoliser och inte som polissystrar.

 

  • I teorin skulle de kvinnliga poliserna få samma utbildning som männen, men i praktiken blev det ändå vissa mindre skillnader. Kvinnorna fick en något annorlunda utbildning i fysisk träning och vapen.

 

  • Kvinnornas inträde i polisyrket väckte under slutet av 1950-talet och 1960-talet debatt, och inställningen till kvinnliga poliser var från polisfackens, polisledningens och olika utredares sida kluven. Många ansåg kvinnor bättre lämpade för det socialt inriktade polisarbetet och brottsförebyggande arbete men mindre lämpliga som patrullerande poliser.

Kommunal eller statlig polis?