Närpolisreformen

Vägen mot en myndighet - en allmän orientering i polisens organisationshistoria

Närpolisreformen

Decentralisering och närpolis

  • Närpolisen blev ett sätt att försöka återuppväcka den kommunala polisens närhet till lokalsamhället och medborgaren, fast nu i form av en decentraliserad statlig polisorganisation. Reformen genomfördes stegvis och vid olika tidpunkter för olika delar av landet (1993-1998).

 

  • Syftet med närpolisreformen var att förändra polisens traditionella och ofta reaktiva (händelsestyrda) verksamhet så att polisen blev bättre och effektivare. Ett förebyggande arbete ansågs vara det bästa sättet att komma tillrätta med brottsligheten. De flesta poliser skulle vara generalister, (lokalt förankrade) med ansvar för alla olika former av polisarbete inom sitt egna geografiska område.

 

  • Närpolisreformen sammanföll med den statsfinansiella krisen under 1990-talet. Reformen skulle genomföras utan att polisen fick några nya resurser. Kostnaderna skulle klaras av genom omprioriteringar, främst från den reaktiva och händelsestyrda verksamheten.Civilanställda sades upp och antagningen till Polishögskolan stoppades under tre år i mitten av 1990-talet.